2024 - Utkast til avtale mellom Villroa Vel og FSS

Utkast til avtale mellom Villroa vel og FSS (Flendalen Sameie Skog)


På årsmøtet lovte styret i Villroa vel å legge ut siste utkast til avtale med FSS på hjemmesiden slik at medlemmene kan sette seg inn i, og evt kommentere på, hva som sies i avtalen. Dette før styret går en siste runde med FSS for å (forhåpentligvis) få fullført og signert avtalen.


Medlemmer i Villroa vel som ønsker å kommentere noe på noe av innholdet i avtalen kan gjøre dette ved å sende mail til sjsandvik@gmail.com innen 1.mai 2024. Alle som kommentere bes beskrive tydelig hvilke(t) punkt i avtalen de kommenterer på.


Legg merke til at du kan scrolle ned i dokumentene for å lese neste side...