Bryn ost

Villroa Vel

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa


Kontingent for Villroa vel 2020


Det er fortsatt mange av medlemmene, som ikke har betalt kontingenten for 2020, faktisk ca 80 medlemmer. Såpass stort bortfall av kontingent betyr mye for Villroa vel og drift av gapahukene står i fare for å bli redusert!

Se skriv fra styret.


Årsmøtet for 2019 er avlyst.


Det blir ikke avholdt årsmøte for Villroa på Vidsyn iår.

Vi avholder istedet en mail basert løsning. Det betyr at de som har bemerkninger til årsrapporten og regnskap for 2019, må sende disse på mail til styrets leder Helmer Pettersen innen 1.april 2020. Kommert det ikke anmerkninger ansees dokumentet godkjent av årsmøte ved akklamasjon.

Styret er villige til å fortsette i sine verv ett år til. Det har ikke kommet inn nye kandidater til styret.


Se infoskriv og årsrapport for 2019.Møbler fra ny hytte

Hei, sameieskogen hadde møblert sin nye hytte med møbler før salget. Ny eier hadde egne møbler, så sameieskogen vi selge møblene som stod i hytta. Se oversiktenVILLROA VEL ER NÅ REGISTRERT SOM FRIVILLIG ORGANISASJON. DETTE BETYR AT MAN KAN REGISTRERE VELLET SOM GRASROTMOTTAGER HOS NORSK TIPPING. DETTE KAN GI VELLET EN KJÆRKOMMEN EKSTRAINNTEKT, SOM SKAL BRUKES TIL FELLES GODER. SØK OPP VILLROA VEL PÅ NAVN ELLER ORG NUMMER 997449177.

VI TAKKER FOR ALLE SOM GJØR DETTE!Husk også å sende inn endringer på e-post adresser!


Sameieskogen avgifter for 2019NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse


Bryn gardsmeieri

Eline Bryn og Jan Tore Risbakken driver nå gardsmeieriet på Bryn gård. Her har de geiter, som sommerstid er på Rømonysetra. Der er det muligheter for å overvære melkingen.

De har ett gårdsutsalg og gardsmeieriet er godkjent Gardsmathane: kvalitets- merket for gardsmat som bygger på håndverk, tradisjoner og lokale råvarer.

Åpningstiden er 13 - 16 torsdag til søndag. Åpningstidene kan bli endret, se FB siden for info. Se også deres egne web sider for mer info.