2021 avgifter og informasjon

Viser til korrespondanse sist. Styret har vedtatt en økning på avgifter i år, og jeg vedlegger årets avgifter.

Økningen i skiløypeavgift blir kr 100,- pr år over en 3-års periode. Dette grunnet større utgifter på skiløpekjøring, særlig grunnet større utgifter på løypemaskin. Økningen på veg og vann blir 10% i år grunnet større vegvedlikehold ifbm gruslegging og flere og flere som kobler seg til vannforsyningen vår, noe som krever økt vedlikehold og utbygging av vannforsyningen. Det er også lagt opp til en plan for å øke tilgang til vann og forbedre vannkvaliteten gradvis fremover. Jeg kommer til å redegjøre for økningen også når jeg sender ut infobrev sammen med årets avgifter i månedsskifte juni/juli.

Bommen for tilfeldig besøkende økes til kr 60,- pr passering. Prisen for bomkort til hytteeiere forblir uforandret.

Ønsker også å informere om at sameieskogen har startet en dialog med kommunen rundt utbygging av et nytt hyttefelt. Mest sannsynlig vil dette komme mellom Grasbekkåsen og Storkjeldkanken (Grasbekkåsen II) med ca 50 tomter. Mulig byggestart blir 2022, evt i slutten av 2021 dersom vi får søknaden godkjent tidligere. Det er også etablert en dialog om videre utbygging av Gnolla 2, men det er nok mer et langtidsperspektiv da det pr dd ikke foreligger godkjenning fra kommunen i dette område grunnet verneskog, viltkorridor og andre miljøhensyn. Jeg kommer til å holde deg oppdatert fremover i prosessen.

Ifbm fiberutbygging har jeg ikke noe nytt enda, kommer tilbake til dette når jeg har fått svar fra kommunen.

Utbyggingen av Villmannsbakken har styret stilt seg positivt til, også når det gjelder tilskudd fra FSS sin side. Jeg tar kontakt med kommunen over påske for å høre om muligheter og restriksjoner ifbm skiheisbygging. Styret syns for øvrig dette var et veldig godt forslag for å øke attraktiviteten av hytteområdet.

Våren 2022 er det også planlagt med å etablere en kildesorteringsplass i hyttefeltet, nærmere detaljer rundt dette er imidlertid ikke på plass enda. Tenkte dog at det kanksje kunne være greit å informere om på årsmøtet deres.

Tror jeg har fått meg alt som er viktig å informere om på årsmøtet deres fra vår side. Er det spørsmål rundt noen av punktene er det bare å ringe meg eller sende mail.

Ønsker alle en riktig god påske :)


AVGIFTER 2021


Vegavgift          2464,00

Innlagt vann     3822,50

Vannpost          1595,00

Skiløypeavgift   1520,00


Trysil, 22. mars 2021

Alexandra Bruknapp