2024 Informasjon om feiing av hyttepiper og 
tilbud på takstiger for medlemmene i Villroa vel

Informasjon om feiing av hyttepiper og
tilbud på takstiger for medlemmene i Villroa vel


Forskrift om brannforebygging (av 2016) innebærer at hytter også er pålagt behovsprøvd feiing og tilsyn. I vårt område er det Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) som ivaretar dette. Styreleder i Villroa vel har vært i kontakt med en av feierne som gjennomfører feiing/tilsyn på hytter, og vi har fått vite at første feiing/tilsyn i Villroa er planlagt i 2027. MHBR vil sende ut detaljert varsel i forkant.


Feieren vil ved feiing/tilsyn i 2027 foreta en risikovurdering for hver hytte, og ut fra denne bestemme hvor lang tid det vil gå til neste gang. Tilstanden på ildsted og pipe, samt registrerte fyringsvaner vil være med på å bestemme intervallet for akkurat din hytte. Dersom alt ser veldig bra ut, kan det ta gå opp til 8 år eller mer til neste gang. Prisen for feiing/tilsyn er i år ca 1400,-.


Hytteeierne bes merke seg følgende krav som MHBR stiller for å kunne gjennomføre feiing/tilsyn: 

  • Feieren må ha tilgang til hele fyringsanlegget for å gjennomføre tilsynet. Det innebærer at feieren også må ha mulighet til å gå inn i hytten. Dersom hytteeieren ikke kan være på hytta den aktuelle dagen, kan feieren låse seg inn selv, f.eks ved å få tilgang til nøkkelboks. Feieren krever i slike situasjoner en skriftlig bekreftelse fra hytteeieren, og dette kan avtales med feieren etter at man har mottatt et konkret varsel om feiing/tilsyn.
  • Feieren er avhengig av en godkjent fastmontert takstige for å kunne gjennomføre feiing. Dette gjelder alle tak (unntatt de helt flate med 0 grader helning). Selvkonstruerte trestiger er i utgangspunktet ikke godt nok. Dersom du allerede har en stige, men er i tvil om den er god nok, kan du vente med å kjøpe ny til feieren har vært der. Dersom den eksisterende stigen ikke blir godkjent, vil du få et avvik med frist om å utbedre. Merk at feieren ikke vil utføre feiingen før godkjent stige er på plass. Du må ikke betale ekstra selv om feieren må ta to turer til din hytte for å få gjennomført feiing/tilsyn.  
  • Hvis pipen på din hytte stikker opp mer enn 1,2m fra taket (målt på pipens korteste side), er det krav om feieplattform. Feieren godtar selvlagede treplattformer som settes opp og tas ned for den aktuelle feiingen. Plattformen må selvsagt stå støtt og være trygg å stå på.


Det finnes flere typer takstiger på markedet. De fleste som har Trybohytte med papp-/shingeltak vil klare seg med en 3-4m lang aluminiumsstige med nødvendig innfesting. Maxbo Trysil gir nå 25% rabatt til medlemmene i Villroa vel, og en 3,5m lang stige med innfestingspakke vil i sommer koste 3.260,-. Andre takløsninger vil kunne kreve andre typer stiger som kan koste mer. Det er fullt ut mulig å montere en slik takstige selv, men det er viktig at den festes forskriftmessig - dette både for feierens sikkerhet, og for å unngå vannlekkasjer på hytten. 


Det finnes selvsagt mange firmaer og enkeltmannsforetak som tilbyr seg gjøre dette mot betaling. Et godt tips i så måte er å bruke en av de lokale håndverkerne i vårt område – de vet vi hva står for. Villroa vel har hentet inn tilbud til våre medlemmer fra to lokale håndverkere som tar på seg slikt arbeid:

  • Flendalen Snekkerservice AS ved Egil Hollseter (tlf: 975 88 976): kr 5.223,-. 
  • Løvås snekkertjenester AS ved Knut G Løvås (tlf: 917 84 420): kr 5.800,-.


Betingelsene for ovennevnte priser kan variere, men prisene er inkludert mva, og gjelder for både arbeid og godkjent stige for papp-/shingeltak. Eventuell feieplattform kommer i tillegg. Det anbefales at den enkelte hytteeier snarest mulig avtaler en befaring med håndverkeren for å få helt eksakt pris. Prisene vil kunne endres over sommeren.Link til dokument: Informasjon om feiing av hyttepiper og tilbud på takstiger for medlemmene i Villroa vel