Gapahuken Krimmelkoia

Gapahuken Krimmelkoia

Krimmelkoia ble satt opp i august 2014. Det ble gjort på dugnad av flere av styremedlemmene under ledelse av Raymond Pettersen. Grunnarbeidene ble utført av Tomas Bryn og delvis bekostet av Flendalen Sameieskog. Byggingen ble bekostet av Villroa Vel.

Gapahuken ligger rett ved veien nedenfor Storkjellkanken hyttefelt.

Navnet har gapahuken fått etter Krimmelkoia, som lå nedenfor veien ved Krimmelbekken. Dette var en gammel tømmerkoie, som ble tatt ned og flyttet i 1978.