Gapahuk Namnløsen

Gapahuken Namnløsen

Gapahuken Namnløsen ble bygget sommeren 2011 i regi av Villroa. Dette ble utført av Tomas Bryn med god dugnads innsats av styrets medlemmer. Plattingen foran ble bygget på dugnad med Tor Magne Enger som byggeleder.

Gapahuken ligger i bunnen av bakken opp mot Gnolla, i sti/løypedelet ned mot nordre del av Gnolla 2.

Navnet har gapahuken fått etter myrdammen rett nedenfor , som heter Namnløsen.