Info fra kommunen

Kontainerene som står på hyttefeltene er beregnet på restavfall. Glass, metall og papir er det kontainere til ved buss stasjonen nederst i Flendalsveien Andre ting skal leveres hos SØIR på Mosanden industriområde. Se deres web sider for åpningstider etc.