Flendalen informasjon

Informasjon om lokale tjeneste leverandører

Tomas Bryn, Flendalen, 2420 Trysil,        Mob. 911 20 926

Snøscootertransport, Fyring, Parafin, Snømåking, Solcelleutstyr.


Kjetil Flenvold, Flendalen, 2420 Trysil,     Tlf. 62 45 39 61, Mob. 950 40 635

Levering av ved, Graving, Snømåking, Snekring.


Tor Magne Enger, Flendalen, 2420 Trysil, Tlf. 62 45 39 47, Mob. 958 29 130

Nybygg, Tilbygg, Vedlikehold