Hjem

Villroa Vel

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa


Kontingent for Villroa vel 2020


Det er fortsatt mange av medlemmene, som ikke har betalt kontingenten for 2020, faktisk ca 80 medlemmer. Såpass stort bortfall av kontingent betyr mye for Villroa vel og drift av gapahukene står i fare for å bli redusert!

Se skriv fra styret.


Årsmøtet for 2019 er avlyst.


Det blir ikke avholdt årsmøte for Villroa på Vidsyn iår.

Vi avholder istedet en mail basert løsning. Det betyr at de som har bemerkninger til årsrapporten og regnskap for 2019, må sende disse på mail til styrets leder Helmer Pettersen innen 1.april 2020. Kommert det ikke anmerkninger ansees dokumentet godkjent av årsmøte ved akklamasjon.

Styret er villige til å fortsette i sine verv ett år til. Det har ikke kommet inn nye kandidater til styret.


Se infoskriv og årsrapport for 2019.Møbler fra ny hytte

Hei, sameieskogen hadde møblert sin nye hytte med møbler før salget. Ny eier hadde egne møbler, så sameieskogen vi selge møblene som stod i hytta. Se oversiktenVILLROA VEL ER NÅ REGISTRERT SOM FRIVILLIG ORGANISASJON. DETTE BETYR AT MAN KAN REGISTRERE VELLET SOM GRASROTMOTTAGER HOS NORSK TIPPING. DETTE KAN GI VELLET EN KJÆRKOMMEN EKSTRAINNTEKT, SOM SKAL BRUKES TIL FELLES GODER. SØK OPP VILLROA VEL PÅ NAVN ELLER ORG NUMMER 997449177.

VI TAKKER FOR ALLE SOM GJØR DETTE!Husk også å sende inn endringer på e-post adresser!


Sameieskogen avgifter for 2019NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse


Siste nytt:


Oppdatert informasjon om Bryn Gardsmeieri.

Sameieskogen har endel møbler fra sin nyeste hytte tilsalgs

Info ang manglende innbetaling av medlems kontingent for 2020

Info fra sameieskogen om situasjonen mht Korona utbruddet

Innkalling til årsmøte for 2019

Referat fra styremøte 22.januar 2020

Referat fra styremøte 01.oktober 2019

Referat møte med sameieskogen august 2019

Sommerhilsen fra styret juli 2019

Invitasjon til skogdag lørdag 6.juli 2019

Sameieskogen avgifter 2019

Referat fra årsmøtet for 2018

Innkalling til årsmøte for 2018

Flendalen program for påsken 2019.

Referat fra styremøte 19.januar 2019

Referat fra styremøte 05.oktober 2018

Referat fra styremøte 16.august 2018

Referat fra styremøte 3.mai 2018

Info om uønsket oppførsel i Villmannsbakken

Referat fra årsmøtet for 2017

Info om innbruddsforsøk i Villroa hytteområde.

Innkalling til årsmøte for 2017, samt årsmelding

Informasjon om VIPPS konto for frivillige bidrag til lysanlegg i Villmannsbakken

Referat fra styremøte 04.okt 2017

Referat fra møte med sameieskogen 04.okt 2017

Aktivitetsplan for 2017

Referat fra styremøte 11.mai 2017

Referat fra årsmøtet for 2016

Innkalling til årsmøtet for 2016, samt årsmelding

Kulturkalender for Trysil

Informasjon om drone flyvning

Vi trenger å oppdatere medlemsinformasjonene våre og ber alle sende en e-post med navn, adresse og hyttenummer til styret. Merk e-posten med hyttenummer.

Referat fra styremote 08.nov 2016

Informasjon fra Flendalen sameieskog om fugl- og småviltjakten 2016

Informasjons fra sameieskogen juli 2016

Referat fra oppfølgingsmøte med Sameieskogen 23.mai 2016

Referat fra årsmøtet 2015

Viktig informasjon om vannforsyningen.

Referat fra styremøte 10.feb 2016.

Brev til Fylkesmannen ang standarden på Flendalsveien Fv 572

Viktig informasjon om gapahukene

Informasjon fra styreleder om innbruddene i hyttefeltene

Brev med svar fra sameieskogen ang forvaltning av rype og storfuglbestanden.

Brev fra styret i Villroa vel til sameieskogen ang rype- og storfuglbestanden.

Info om arbeidsfordelingen i styret lagt inn på siden med styreinformasjon

Ordenreglene for gapahukene lagt ut på infosidene om disse.Vegvesenets web kamera på Midtskogberget på R25 - Trysilvegen.