Levering av stein , kvist og lignende

Levering av stein , kvist og lignendeDa det gamle sandtaket ved Grasbekkåsen skal ryddes, må stein, kvist etc leveres enten på avfallsmottaket på Mosanden eller det kan legges i det gamle grustaket sør for Greftåsskaftet.