Gapahuk Villmannsbakken

Villroa Vel

 

 

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

 

Nye medlemmer til styret

 

Flere av styremedlemmene har nå sittet i en lengere periode og det er ønskelig med en fornyelse. Nå er alle styremedlemmene fra Gnolla feltene, så det er ønskelig med nye styremedlemmer fra Grasbekkåsen og Storkjeldkanken. Styret oppfordrer de, som kan tenke seg å delta i styrearbeidet om å melde seg til valgkomitéen eller styret snarest. Se styreinfosiden for kontakt informasjon.

 

 

 

Vi har i samarbeid med sameieskogen startet prosjektering av ett lysanlegg i Villmannsbakken. Dette vil kunne forlenge dagene en kan bruke bakken vesentlig. I år ble bakken forlenget og en gapahuk satt opp.

Dette koster jo ganske mye, og vi har derfor opprettet en VIPPS konto man kan sende ett frivillig bidrag til. Se info skriv under Gapahuk Villmannsbakken siden.

 

 

Trysil kommune utgir en kulturkalender over kultur arrangementer i Trysil den finnes på kommunens hjemmesider og her på våre web sider.

 

Husk å betale medlemskontingenten for 2017! Se info siden om vellet

 

NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse