Gapahuken Krimmelkoia

Villroa Vel

 

 

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

 

Husk å betale årskontingenten for 2019!

Se info siden om vellet

 

Det har blitt sendt ut brev ang eiendomsskatt fra Trysil kommune. Noen har uendret eiendomsskatt, mens andre har fått store økninger. Styret i Villroa vel kan ikke engasjere seg i sakene, så hver enkelt hytteeier må følge med og rette evnt klage til Trysil kommune, ref eiendomsskatteseddel.

Se også Villroa på FB for info og kommentarer.

 

Det nærmer seg tidspunkt for årsmøtet. Vi kommer tilbake med nærmere info.

 

Vi minner igjen om Luftfartstilsynets veiledning om dronelek. Droneflyvning i hyttefeltet oppfattes lett som krenkelse av privatlivet og skal ifølge retningslinjene ikke finne sted!

 

Lysanlegget i Villmannsbakken er nå ferdig. Det kan skrues på med en timer i gapahuken. Villroa Vel ønsker at anlegget blir flittig brukt og at det blir til glede for flest mulig!

 

 

NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse

 

Gapahuken Krimmelkoia

Krimmelkoia ble satt opp i august 2014. Det ble gjort på dugnad av flere av styremedlemmene under ledelse av Raymond Pettersen. Grunnarbeidene ble utført av Tomas Bryn og delvis bekostet av Flendalen Sameieskog. Byggingen ble bekostet av Villroa Vel.

Gapahuken ligger rett ved veien nedenfor Storkjellkanken hyttefelt.

Navnet har gapahuken fått etter Krimmelkoia, som lå nedenfor veien ved Krimmelbekken. Dette var en gammel tømmerkoie, som ble tatt ned og flyttet i 1978.