Gapahuken Krimmelkoia

Villroa Vel

 

 

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

 

 

Vi har i samarbeid med sameieskogen startet prosjektering av ett lysanlegg i Villmannsbakken. Dette vil kunne forlenge dagene en kan bruke bakken vesentlig. I år ble bakken forlenget og en gapahuk satt opp.

Dette koster jo ganske mye, og vi har derfor opprettet en VIPPS konto man kan sende ett frivillig bidrag til. Se info skriv under Gapahuk Villmannsbakken siden.

 

Referat fra styremøte 04.okt 2017

Referat fra møte med sameieskogen 04.okt 2017

 

Trysil kommune utgir en kulturkalender over kultur arrangementer i Trysil den finnes på kommunens hjemmesider og her på våre web sider.

 

Husk å betale medlemskontingenten for 2017! Se info siden om vellet

 

NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse

 

Gapahuken Krimmelkoia

Krimmelkoia ble satt opp i august 2014. Det ble gjort på dugnad av flere av styremedlemmene under ledelse av Raymond Pettersen. Grunnarbeidene ble utført av Tomas Bryn og delvis bekostet av Flendalen Sameieskog. Byggingen ble bekostet av Villroa Vel.

Gapahuken ligger rett ved veien nedenfor Storkjellkanken hyttefelt.

Navnet har gapahuken fått etter Krimmelkoia, som lå nedenfor veien ved Krimmelbekken. Dette var en gammel tømmerkoie, som ble tatt ned og flyttet i 1978.