Gapahuken Krimmelkoia

Villroa VelVelforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa


Sommerhilsen fra Villroa vel med disse hovedsakene: fart på veiene i hyttefeltene, jakt på hyttefeltene og bålbrenning i hyttefeltene. Se skriv:Referat fra årsmøtet for 2018


Sameieskogen avgifter for 2019


Det har blitt sendt ut brev ang eiendomsskatt fra Trysil kommune. Noen har uendret eiendomsskatt, mens andre har fått store økninger. Styret i Villroa vel kan ikke engasjere seg i sakene, så hver enkelt hytteeier må følge med og rette evnt klage til Trysil kommune, ref eiendomsskatteseddel.

Se også Villroa på FB for info og kommentarer.


Vi minner igjen om Luftfartstilsynets veiledning om dronelek. Droneflyvning i hyttefeltet oppfattes lett som krenkelse av privatlivet og skal ifølge retningslinjene ikke finne sted!


Sameieskogen har laget en brosjyre for Villroa hytteområde.

Del den gjerne med venner og bekjente. Se sidene med info fra sameieskogen.


NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse


Gapahuken Krimmelkoia

Krimmelkoia ble satt opp i august 2014. Det ble gjort på dugnad av flere av styremedlemmene under ledelse av Raymond Pettersen. Grunnarbeidene ble utført av Tomas Bryn og delvis bekostet av Flendalen Sameieskog. Byggingen ble bekostet av Villroa Vel.

Gapahuken ligger rett ved veien nedenfor Storkjellkanken hyttefelt.

Navnet har gapahuken fått etter Krimmelkoia, som lå nedenfor veien ved Krimmelbekken. Dette var en gammel tømmerkoie, som ble tatt ned og flyttet i 1978.