Hjem

Villroa Vel

 

 

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

 

Nye medlemmer til styret

 

Flere av styremedlemmene har nå sittet i en lengere periode og det er ønskelig med en fornyelse. Nå er alle styremedlemmene fra Gnolla feltene, så det er ønskelig med nye styremedlemmer fra Grasbekkåsen og Storkjeldkanken. Styret oppfordrer de, som kan tenke seg å delta i styrearbeidet om å melde seg til valgkomitéen eller styret snarest. Se styreinfosiden for kontakt informasjon.

 

 

 

Vi har i samarbeid med sameieskogen startet prosjektering av ett lysanlegg i Villmannsbakken. Dette vil kunne forlenge dagene en kan bruke bakken vesentlig. I år ble bakken forlenget og en gapahuk satt opp.

Dette koster jo ganske mye, og vi har derfor opprettet en VIPPS konto man kan sende ett frivillig bidrag til. Se info skriv under Gapahuk Villmannsbakken siden.

 

 

Trysil kommune utgir en kulturkalender over kultur arrangementer i Trysil den finnes på kommunens hjemmesider og her på våre web sider.

 

Husk å betale medlemskontingenten for 2017! Se info siden om vellet

 

NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse

 

Siste nytt:

 

Informasjon om VIPPS konto for frivillige bidrag til lysanlegg i Villmannsbakken

Referat fra styremøte 04.okt 2017

Referat fra møte med sameieskogen 04.okt 2017

Aktivitetsplan for 2017

Referat fra styremøte 11.mai 2017

Referat fra årsmøtet for 2016

Innkalling til årsmøtet for 2016, samt årsmelding

Kulturkalender for Trysil

Informasjon om drone flyvning

Vi trenger å oppdatere medlemsinformasjonene våre og ber alle sende en e-post med navn, adresse og hyttenummer til styret. Merk e-posten med hyttenummer.

Referat fra styremote 08.nov 2016

Informasjon fra Flendalen sameieskog om fugl- og småviltjakten 2016

Informasjons fra sameieskogen juli 2016

Referat fra oppfølgingsmøte med Sameieskogen 23.mai 2016

Referat fra årsmøtet 2015

Viktig informasjon om vannforsyningen.

Referat fra styremøte 10.feb 2016.

Brev til Fylkesmannen ang standarden på Flendalsveien Fv 572

Viktig informasjon om gapahukene

Informasjon fra styreleder om innbruddene i hyttefeltene

Brev med svar fra sameieskogen ang forvaltning av rype og storfuglbestanden.

Brev fra styret i Villroa vel til sameieskogen ang rype- og storfuglbestanden.

Info om arbeidsfordelingen i styret lagt inn på siden med styreinformasjon

Ordenreglene for gapahukene lagt ut på infosidene om disse.

Høringsuttalelse om septikktømming for fritidsboliger i Trysil

Informasjon om løypekjøringen fra sameieskogen

Viktig informasjon om stengning av bommen

Informasjon om bomkort og mulighet for ekstra kort

Informasjon fra Sameieskogen ang bom, kort og betaling

 

Vegvesenets web kamera på Midtskogberget på R25 - Trysilvegen.