Hjem

Villroa Vel

 

 

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

 

Husk å betale årskontingenten for 2018 før påsken!

Se info siden om vellet

 

Innkalling til årsmøte for 2017 på

Vidsyn Langfredag 30.mars kl 17:00

 

Det skal avholdes årsmøte for 2017 som vanlig på Vidsyn langfredag i påskeuken. Flendalen Sameieskog kommer og holder ett informasjonsmøte etter vårt årsmøte. Dette er en passende anledning til å kommke med synspunkter på saker som gjelder forholdene i hyttefeltene. Se innkalling.

Flere av styremedlemmene har nå sittet i en lengere periode og det er ønskelig med en fornyelse. Nå er alle styremedlemmene fra Gnolla feltene, så det er ønskelig med nye styremedlemmer fra Grasbekkåsen og Storkjeldkanken. Styret oppfordrer de, som kan tenke seg å delta i styrearbeidet om å melde seg til valgkomitéen eller styret snarest. Se styreinfosiden for kontakt informasjon.

 

Det har vært ett innbruddsforsøk på Gnolla og vi oppfordrer alle til å følge med rundt sine hytter. Trolig er det en på innsiden av bommen som står bak dette. Se info.

 

NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse

 

Siste nytt:

 

Info om innbruddsforsøk i Villroa hytteområde.

Innkalling til årsmøte for 2017, samt årsmelding

Informasjon om VIPPS konto for frivillige bidrag til lysanlegg i Villmannsbakken

Referat fra styremøte 04.okt 2017

Referat fra møte med sameieskogen 04.okt 2017

Aktivitetsplan for 2017

Referat fra styremøte 11.mai 2017

Referat fra årsmøtet for 2016

Innkalling til årsmøtet for 2016, samt årsmelding

Kulturkalender for Trysil

Informasjon om drone flyvning

Vi trenger å oppdatere medlemsinformasjonene våre og ber alle sende en e-post med navn, adresse og hyttenummer til styret. Merk e-posten med hyttenummer.

Referat fra styremote 08.nov 2016

Informasjon fra Flendalen sameieskog om fugl- og småviltjakten 2016

Informasjons fra sameieskogen juli 2016

Referat fra oppfølgingsmøte med Sameieskogen 23.mai 2016

Referat fra årsmøtet 2015

Viktig informasjon om vannforsyningen.

Referat fra styremøte 10.feb 2016.

Brev til Fylkesmannen ang standarden på Flendalsveien Fv 572

Viktig informasjon om gapahukene

Informasjon fra styreleder om innbruddene i hyttefeltene

Brev med svar fra sameieskogen ang forvaltning av rype og storfuglbestanden.

Brev fra styret i Villroa vel til sameieskogen ang rype- og storfuglbestanden.

Info om arbeidsfordelingen i styret lagt inn på siden med styreinformasjon

Ordenreglene for gapahukene lagt ut på infosidene om disse.

Høringsuttalelse om septikktømming for fritidsboliger i Trysil

Informasjon om løypekjøringen fra sameieskogen

Viktig informasjon om stengning av bommen

Informasjon om bomkort og mulighet for ekstra kort

Informasjon fra Sameieskogen ang bom, kort og betaling

 

Vegvesenets web kamera på Midtskogberget på R25 - Trysilvegen.