Info fra kommunen

Villroa Vel

 

 

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

Kontainerene som står på hyttefeltene er beregnet på restavfall. Glass, metall og papir er det kontainere til ved buss stasjonen nederst i Flendalsveien Andre ting skal leveres hos SØIR på Mosanden industriområde. Se deres web sider for åpningstider etc.