Gapahuk Namnløsen

Villroa Vel

 

 

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

 

 

Vi har i samarbeid med sameieskogen startet prosjektering av ett lysanlegg i Villmannsbakken. Dette vil kunne forlenge dagene en kan bruke bakken vesentlig. I år ble bakken forlenget og en gapahuk satt opp.

Dette koster jo ganske mye, og vi har derfor opprettet en VIPPS konto man kan sende ett frivillig bidrag til. Se info skriv under Gapahuk Villmannsbakken siden.

 

Referat fra styremøte 04.okt 2017

Referat fra møte med sameieskogen 04.okt 2017

 

Trysil kommune utgir en kulturkalender over kultur arrangementer i Trysil den finnes på kommunens hjemmesider og her på våre web sider.

 

Husk å betale medlemskontingenten for 2017! Se info siden om vellet

 

NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse

 

Gapahuken Namnløsen

Gapahuken Namnløsen ble bygget sommeren 2011 i regi av Villroa. Dette ble utført av Tomas Bryn med god dugnads innsats av styrets medlemmer. Plattingen foran ble bygget på dugnad med Tor Magne Enger som byggeleder.

Gapahuken ligger i bunnen av bakken opp mot Gnolla, i sti/løypedelet ned mot nordre del av Gnolla 2.

Navnet har gapahuken fått etter myrdammen rett nedenfor , som heter Namnløsen.