Hotell Sten

Villroa Vel

 

 

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

Hotell Sten

Hotel Sten er som det fremgår av bildet ett krigsminne. Det nåes ved å ta veien som går mot Bakksetra og fellesbeitet. Veien er normalt stengt med bom. Det er skiltet sti innover. Det er litt ulendt terreng og undertegnete var tett innpå bjørn der, så vær obs.