Styreinfo

Villroa Vel

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa


Kontingent for Villroa vel 2020


Det er fortsatt mange av medlemmene, som ikke har betalt kontingenten for 2020, faktisk ca 80 medlemmer. Såpass stort bortfall av kontingent betyr mye for Villroa vel og drift av gapahukene står i fare for å bli redusert!

Se skriv fra styret.


Årsmøtet for 2019 er avlyst.


Det blir ikke avholdt årsmøte for Villroa på Vidsyn iår.

Vi avholder istedet en mail basert løsning. Det betyr at de som har bemerkninger til årsrapporten og regnskap for 2019, må sende disse på mail til styrets leder Helmer Pettersen innen 1.april 2020. Kommert det ikke anmerkninger ansees dokumentet godkjent av årsmøte ved akklamasjon.

Styret er villige til å fortsette i sine verv ett år til. Det har ikke kommet inn nye kandidater til styret.


Se infoskriv og årsrapport for 2019.Møbler fra ny hytte

Hei, sameieskogen hadde møblert sin nye hytte med møbler før salget. Ny eier hadde egne møbler, så sameieskogen vi selge møblene som stod i hytta. Se oversiktenVILLROA VEL ER NÅ REGISTRERT SOM FRIVILLIG ORGANISASJON. DETTE BETYR AT MAN KAN REGISTRERE VELLET SOM GRASROTMOTTAGER HOS NORSK TIPPING. DETTE KAN GI VELLET EN KJÆRKOMMEN EKSTRAINNTEKT, SOM SKAL BRUKES TIL FELLES GODER. SØK OPP VILLROA VEL PÅ NAVN ELLER ORG NUMMER 997449177.

VI TAKKER FOR ALLE SOM GJØR DETTE!Husk også å sende inn endringer på e-post adresser!


Sameieskogen avgifter for 2019NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse


2018-2019   Bytt * med @ i e-mail adressen!

Funksjon:

Navn:

Hytte nr:

Kontakt info:

Styreleder

Helmer Pettersen

Gnolla 2 - 345

Tlf: 33 47 07 93     

Mob: 901 08 283

e-mail: helmeratle*gmail.com

Nestleder

Einar Dalen

Gnolla 1 - 245

Mob: 900 28 977

e-mail: Einar.dalen*online.no

Styremedlem

Bjørn Dag Evensen

Gnolla 2 - 339

Tlf: 22 21 23 28

Mob:916 23 049

e-mail: bjorndag.evensen*gmail.com

Styremedlem

Thomas Bråthen


Gnolla 1 - 275

Mob: 950 22 632

e-mail: tb*finans2.no

Kasserer

Randi Mæle

Storkjeldkanken - 132

Mob: 413 22 156

e-mail: randi.mc1411*gmail.com

Sekretær

Asbjørn Bjellånes

Grasbekkåsen - 017

Mob: 928 28 607

e-mail:asbjella*gmail.com

Revisor

Bjørn Søberg

Storkjellkanklen - 128

Mob: 952 49 144

Valgkomite

Jan Thoresen


Mob: 928 86 778/924 49 724

e-mail: jan*hybra.no

Valgkomite

Tom Sverre Strandberg


Mob: 913 83 359

e-mail: tom.s.strandberg*gmail.com

Web redaktør

Knut Mørk

Gnolla 2 - 346

e-mail: knutmork*villroa.com