Info fra Villroa Vel

Styret har inngått rabatt følgende avtaler med lokale firmaer for Vellet's medlemmer:

Styret har inngått avtale med Maxbo i Trysil om rabatter for medlemmene. Ta med kvittering for medlemsavgift. Rabattene ligger på ca 10-25%. Vårt kunde nr er: 9020944.