2016 Nov styremøte

Villroa Vel

 

 

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

 

Husk å betale årskontingenten for 2018!

Se info siden om vellet

 

Veiene i hyttefeltene vil bli vedlikeholt i den andre uken av juni.

 

Det ble valgt ny sekretær og kasserer på årsmøtet. Styresiden vil bli oppdatert så snart som mulig.

 

Referat fra styremøte 3.mai 2018

 

Referater fra årsmøtet og infomøtet med sameieskogen er lagt til.

 

 

NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse

 

Velkommen til Villroa Vel's nye web sider. Jeg jobber med å få mer info over på de nye sidene, så håper dere er tålmodige!

 

Styret har valgt å prøve med noe reklame på web sidene. Dette gir litt inntekter i tillegg til medlemskontingenten, som kommer fremtidige prosjekter til gode.

Lokale firmaer som vil ha en liten annonse, kan ta kontakt med styret eller web redaktør.

 

Vegvesenets web kamera på Midtskogberget på R25 - Trysilvegen.