Styreinfo

Villroa Vel

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

 

 

 

 

Vi har i samarbeid med sameieskogen startet prosjektering av ett lysanlegg i Villmannsbakken. Dette vil kunne forlenge dagene en kan bruke bakken vesentlig. I år ble bakken forlenget og en gapahuk satt opp.

Dette koster jo ganske mye, og vi har derfor opprettet en VIPPS konto man kan sende ett frivillig bidrag til. Se info skriv under Gapahuk Villmannsbakken siden.

 

Referat fra styremøte 04.okt 2017

Referat fra møte med sameieskogen 04.okt 2017

 

Trysil kommune utgir en kulturkalender over kultur arrangementer i Trysil den finnes på kommunens hjemmesider og her på våre web sider.

 

Husk å betale medlemskontingenten for 2017! Se info siden om vellet

 

NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse

 

2017-2018

Funksjon:

Navn:

Hytte nr:

Kontakt info:

Styreleder

Helmer Pettersen

Gnolla 2 - 345

Tlf: 33 47 07 93

Mob: 901 08 283

e-mail: helmeratle@gmail.com

Nestleder

Einar Dalen

Gnolla 1 - 245

Mob: 900 28 977

e-mail: Einar.dalen@online.no

Styremedlem

Bjørn Dag Evensen

Gnolla 2 - 339

Tlf: 22 21 23 28

Mob:916 23 049

e-mail: bjorndag.evensen@gmail.com

Styremedlem

Thomas Bråthen

 

Gnolla 1 - 275

Mob: 950 22 632

e-mail: tb@finans2.no

Kasserer

Egil Bjørn Finstad

Gnolla 1 - 234

Mob: 414 13 795

e-mail: egfin@online.no

Sekretær

Knut Mørk

Gnolla 2 - 346

Mob: 901 05 950

e-mail:knutmork@villroa.com

Revisor

Bjørn Søberg

Storkjellkanklen - 128

Mob: 952 49 144

Valgkomite

Arild Fergestad

Gnolla 1 -

Mob: 906 85 721

Valgkomite

Lars Erik Norum

Gnolla 1 - 204

Mob: 920 66 376

Web redaktør

Knut Mørk

Gnolla 2 - 346

e-mail: knutmork@villroa.com