Om Villroa Vel

Villroa Vel

 

 

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

 

 

Vi har i samarbeid med sameieskogen startet prosjektering av ett lysanlegg i Villmannsbakken. Dette vil kunne forlenge dagene en kan bruke bakken vesentlig. I år ble bakken forlenget og en gapahuk satt opp.

Dette koster jo ganske mye, og vi har derfor opprettet en VIPPS konto man kan sende ett frivillig bidrag til. Se info skriv under Gapahuk Villmannsbakken siden.

 

Referat fra styremøte 04.okt 2017

Referat fra møte med sameieskogen 04.okt 2017

 

Trysil kommune utgir en kulturkalender over kultur arrangementer i Trysil den finnes på kommunens hjemmesider og her på våre web sider.

 

Husk å betale medlemskontingenten for 2017! Se info siden om vellet

 

NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse

 

Villroa vel, er ett vel for hytteeiere på Flendalen Sameieskogs hyttefelt nord i Flendalen, Trysil. Det er Grasbekkåsen, Storkjelkanken, Gnolla 1 og Gnolla 2 feltene.

Grasbekkåsen var det første feltet og ble bebygget på 70 tallet, og har 43 hytter

 

Grasbekkåsen nord er i planleggingsfasen. Innkjøring vil bli ved gapahuken i svingen nedenfor Storkjelkanken. Det planlegges 50 hytter. Dette feltet blir muligens flyttet til nord for Gnolla 2.

 

Storkjelkanken ble bebygget fra 1978 og utover og har 57 hytter

 

Gnolla 1 ble startet opp i 1985 og får 75 hytter

 

Gnolla 2 ble startet på i 2006 og får 51 hytter

 

 

Kontingenten for Villroa Vel er kr 200 pr år.

 

Kontingenten kan innbetales til kto 5081.08.10774 IBAN: NO05 508 108 107 74

 

Villroa Vel

v/Knut Hammervold

Homannsbyvn 7

1389 Heggedal

 

PS Merk innbetalingen med navn og hyttenr!

 

De som har e-post adresse bes vennligst sende denne til kassereren. Dette letter utsendelse av innformasjon og sparer oss for porto.