Om Villroa Vel

Villroa Vel

 

 

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

 

Husk å betale årskontingenten for 2019!

Se info siden om vellet

 

Det har blitt sendt ut brev ang eiendomsskatt fra Trysil kommune. Noen har uendret eiendomsskatt, mens andre har fått store økninger. Styret i Villroa vel kan ikke engasjere seg i sakene, så hver enkelt hytteeier må følge med og rette evnt klage til Trysil kommune, ref eiendomsskatteseddel.

Se også Villroa på FB for info og kommentarer.

 

Det nærmer seg tidspunkt for årsmøtet. Vi kommer tilbake med nærmere info.

 

Vi minner igjen om Luftfartstilsynets veiledning om dronelek. Droneflyvning i hyttefeltet oppfattes lett som krenkelse av privatlivet og skal ifølge retningslinjene ikke finne sted!

 

Lysanlegget i Villmannsbakken er nå ferdig. Det kan skrues på med en timer i gapahuken. Villroa Vel ønsker at anlegget blir flittig brukt og at det blir til glede for flest mulig!

 

 

NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse

 

Villroa vel, er ett vel for hytteeiere på Flendalen Sameieskogs hyttefelt nord i Flendalen, Trysil. Det er Grasbekkåsen, Storkjelkanken, Gnolla 1 og Gnolla 2 feltene.

Grasbekkåsen var det første feltet og ble bebygget på 70 tallet, og har 43 hytter

 

Grasbekkåsen nord er i planleggingsfasen. Innkjøring vil bli ved gapahuken i svingen nedenfor Storkjelkanken. Det planlegges 50 hytter. Dette feltet blir muligens flyttet til nord for Gnolla 2.

 

Storkjelkanken ble bebygget fra 1978 og utover og har 57 hytter

 

Gnolla 1 ble startet opp i 1985 og får 75 hytter

 

Gnolla 2 ble startet på i 2006 og får 51 hytter

 

 

Kontingenten for Villroa Vel er kr 200 pr år.

 

Kontingenten kan innbetales til kto 5081.08.10774 IBAN: NO05 508 108 107 74

 

Villroa Vel

v/ Randi Mæle

 

 

 

PS Merk innbetalingen med navn og hyttenr!

 

De som har e-post adresse bes vennligst sende denne til kassereren. Dette letter utsendelse av innformasjon og sparer oss for porto.