Om Villroa Vel

Villroa Vel

 

 

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

Villroa vel, er ett vel for hytteeiere på Flendalen Sameieskogs hyttefelt nord i Flendalen, Trysil. Det er Grasbekkåsen, Storkjelkanken, Gnolla 1 og Gnolla 2 feltene.

Grasbekkåsen var det første feltet og ble bebygget på 70 tallet, og har 43 hytter

 

Grasbekkåsen nord er i planleggingsfasen. Innkjøring vil bli ved gapahuken i svingen nedenfor Storkjelkanken. Det planlegges 50 hytter. Dette feltet blir muligens flyttet til nord for Gnolla 2.

 

Storkjelkanken ble bebygget fra 1978 og utover og har 57 hytter

 

Gnolla 1 ble startet opp i 1985 og får 75 hytter

 

Gnolla 2 ble startet på i 2006 og får 51 hytter

 

 

Kontingenten for Villroa Vel er kr 200 pr år.

 

Kontingenten kan innbetales til kto 5081.08.10774 IBAN: NO05 508 108 107 74

 

Villroa Vel

v/ Randi Mæle

 

 

 

PS Merk innbetalingen med navn og hyttenr!

 

De som har e-post adresse bes vennligst sende denne til kassereren. Dette letter utsendelse av innformasjon og sparer oss for porto.