Info fra Sameieskogen

Villroa Vel

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

 

 

 

 

Vi har i samarbeid med sameieskogen startet prosjektering av ett lysanlegg i Villmannsbakken. Dette vil kunne forlenge dagene en kan bruke bakken vesentlig. I år ble bakken forlenget og en gapahuk satt opp.

Dette koster jo ganske mye, og vi har derfor opprettet en VIPPS konto man kan sende ett frivillig bidrag til. Se info skriv under Gapahuk Villmannsbakken siden.

 

Referat fra styremøte 04.okt 2017

Referat fra møte med sameieskogen 04.okt 2017

 

Trysil kommune utgir en kulturkalender over kultur arrangementer i Trysil den finnes på kommunens hjemmesider og her på våre web sider.

 

Husk å betale medlemskontingenten for 2017! Se info siden om vellet

 

NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse

 

Informasjon om Flendalen Sameieskog

 

Styreleder: Frank Robert Lund Tlf. 913 61 144

Per Bryn Tlf 62 45 39 15 / 909 44 753

Kjetil Flenvold Tlf. 62 45 71 79 / 950 40 635

Astrid Haugstulen Enger Tlf. 62 45 39 47

 

Daglig leder: Rolf Kvile Tlf. 456 00 587

epost:post@flendalen.no

 

Drift av vannforsyning, hogst: Kjetil Flenvold Tlf. 950 40 635

Brøyting og vedlikehold av veiene: Kåre Joar Flenvold Tlf. 913 32 795

Løypepreparering: Tomas Bryn Tlf. 911 20 926