Info fra Sameieskogen

Villroa Vel

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

 

 

 

Husk å betale årskontingenten for 2019!

Se info siden om vellet

 

Det har blitt sendt ut brev ang eiendomsskatt fra Trysil kommune. Noen har uendret eiendomsskatt, mens andre har fått store økninger. Styret i Villroa vel kan ikke engasjere seg i sakene, så hver enkelt hytteeier må følge med og rette evnt klage til Trysil kommune, ref eiendomsskatteseddel.

Se også Villroa på FB for info og kommentarer.

 

Det nærmer seg tidspunkt for årsmøtet. Vi kommer tilbake med nærmere info.

 

Vi minner igjen om Luftfartstilsynets veiledning om dronelek. Droneflyvning i hyttefeltet oppfattes lett som krenkelse av privatlivet og skal ifølge retningslinjene ikke finne sted!

 

Lysanlegget i Villmannsbakken er nå ferdig. Det kan skrues på med en timer i gapahuken. Villroa Vel ønsker at anlegget blir flittig brukt og at det blir til glede for flest mulig!

 

 

NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse

 

Informasjon om Flendalen Sameieskog

 

Styreleder: Frank Robert Lund Tlf. 913 61 144

Per Bryn Tlf 62 45 39 15 / 909 44 753

Kjetil Flenvold Tlf. 62 45 71 79 / 950 40 635

Astrid Haugstulen Enger Tlf. 62 45 39 47

 

Daglig leder: Rolf Kvile Tlf. 456 00 587

epost:post@flendalen.no

 

Drift av vannforsyning, hogst: Kjetil Flenvold Tlf. 950 40 635

Brøyting og vedlikehold av veiene: Kåre Joar Flenvold Tlf. 913 32 795

Løypepreparering: Tomas Bryn Tlf. 911 20 926