Info fra Sameieskogen

Villroa Vel

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

 

 

Informasjon om Flendalen Sameieskog

 

Styreleder: Frank Robert Lund Tlf. 913 61 144

Per Bryn Tlf 62 45 39 15 / 909 44 753

Kjetil Flenvold Tlf. 62 45 71 79 / 950 40 635

Astrid Haugstulen Enger Tlf. 62 45 39 47

 

Daglig leder: Rolf Kvile Tlf. 456 00 587

epost:post@flendalen.no

 

Drift av vannforsyning, hogst: Kjetil Flenvold Tlf. 950 40 635

Brøyting og vedlikehold av veiene: Kåre Joar Flenvold Tlf. 913 32 795

Løypepreparering: Tomas Bryn Tlf. 911 20 926