2017 Innkalling

Villroa Vel

 

 

Velforening for hytteiere i Flendalen sameieskogs hyttefelter i Villroa

 

Husk å betale årskontingenten for 2018 før påsken!

Se info siden om vellet

 

Innkalling til årsmøte for 2017 på

Vidsyn Langfredag 30.mars kl 17:00

 

Det skal avholdes årsmøte for 2017 som vanlig på Vidsyn langfredag i påskeuken. Flendalen Sameieskog kommer og holder ett informasjonsmøte etter vårt årsmøte. Dette er en passende anledning til å kommke med synspunkter på saker som gjelder forholdene i hyttefeltene. Se innkalling.

Flere av styremedlemmene har nå sittet i en lengere periode og det er ønskelig med en fornyelse. Nå er alle styremedlemmene fra Gnolla feltene, så det er ønskelig med nye styremedlemmer fra Grasbekkåsen og Storkjeldkanken. Styret oppfordrer de, som kan tenke seg å delta i styrearbeidet om å melde seg til valgkomitéen eller styret snarest. Se styreinfosiden for kontakt informasjon.

 

Det har vært ett innbruddsforsøk på Gnolla og vi oppfordrer alle til å følge med rundt sine hytter. Trolig er det en på innsiden av bommen som står bak dette. Se info.

 

NB! Villroa vel har : Villroa.com som nettadresse

Sameieskogen har Villroa.no som sin nettadresse